O nás
       Naše služby
       Naše ceny
       Reference
       Napište nám
       Kontakty
       Zásady o ochraně
       osobních údajů
      

* * *

 
Naše služby

  • Vedení účetnictví, mezd a zpracování daňové evidence
  • Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
  • Daňová optimalizace
  • Zpracování přiznání k dani z příjmu, k DPH
  • Zpracování přiznání k silniční dani
  • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Poradenství a další služby
Zpracováním účetnictví a vedením daňové evidence včetně vedení mezd se zabýváme již od roku 1995. Vzhledem k dlouhodobé praxi a také značné různorodosti naší klientely (od firem výrobních, stavebních, organizací v oblasti služeb atd. až po drobné živnostníky) je možno říci, že naše zkušenosti s vedením účetních agend jsou v současné době značné, a že jsme schopni i přes složitost neustále měněných předpisů v účetní i daňové oblasti zpracovat účetnictví ke spokojenosti všech našich klientů současných i budoucích.

V rámci vedení účetnictví zpracováváme veškeré účetní agendy tak, aby plně odpovídaly zákonu o účetnictví, daňovým zákonům a všem dalším souvisejícím předpisům. V průběhu roku sledujeme společně se zákazníkem vývoj jeho hospodářského výsledku, aby mohl včas zareagovat a s naší pomocí v rámci zákonných možností tento hospodářský výsledek optimalizovat podle svých představ. Zpracování účetnictví zajišťujeme komplexně včetně styku se všemi orgány státní správy (finančním úřadem, orgány sociálního a zdravotního pojištění). To zahrnuje mimo jiné i doručení daňových přiznání a veškerých přehledů v zákonných lhůtách na tyto instituce. Na zákazníkovi zůstává v podstatě jen povinnost včasného předávání úplných a správných podkladů našim účetním.

Spolupracujeme s daňovým poradcem a auditorem, proto jsme schopni zajistit kompletní účetní-daňové služby včetně auditu.

Pokud by jste se i Vy chtěli stát naším zákazníkem, je naprostou samozřejmostí, dodržovanou u naší firmy již od jejího vzniku, že s Vámi uzavřeme smlouvu o zpracování a vedení účetnictví. Ta může být na Vaše přání a po vzájemné dohodě upravena. Nedílnou součástí smlouvy je i záruka, že za chyby, které vzniknou naším zaviněním, odpovídáme v plné míře.

Veškeré výstupy z účetnictví, přehledy a tabulky obdržíte v tištěné formě a nebo e-mailem.

Cena za vedení účetnictví vychází z předem dohodnuté paušální částky nebo z počtu účetních zápisů v účetním deníku, viz sekce "Naše ceny" , kde je možné si přibližnou cenu za naše služby spočítat.

 
 
 
Dnes je 23.7.2021  svátek má