Služby – účetní a daňový servis

V rámci mých služeb poskytuji kompletní účetní a daňový servis.

 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Vedení mzdové a personální agendy
 • Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zastupování klientů a komunikace s úřady
 • Účetní a daňové poradenství
 • On-line komunikace (příjem elektronických podkladů a poskytování elektronických výstupů, komunikace přes e-mail) a další služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení účetnictví pro právnické osoby a fyzické osoby (Běžné účetní výstupy: hlavní kniha, obratová předvaha, účetní deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty…)
 • vedení daňové evidence pro OSVČ (Běžné výstupy DE: Výkaz příjmů a výdajů, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků…)
 • zpracování záznamní povinnosti, podkladu pro DPH
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování kontrolního hlášení
 • zpracování souhrnného hlášení
 • správa datových schránek
 • ostatní daňové a statistické výkaznictví v souladu s platnou legislativou
 • průběžná inventarizace účtů
 • operativní a průběžné řešení problémů
 • roční řádné i mimořádné účetní uzávěrky pro fyzické a právnické osoby
 • podklady pro zápisy z valných hromad

Vedení mzdové a personální agendy

 • zavádění a vedení personální evidence
 • vyhotovení vzorového dokumentu pro pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy a dohody, mzdové výměry, dohody o hmotné zodpovědnosti, ostatní dokumenty dle zákoníku práce)
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
 • měsíční výpočty mezd
 • zpracování měsíčních přehledů pro příslušné úřady (OSSZ/ZP)
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování daně fyzických osob vybírané srážkou
 • mzdové měsíční výstupy a rekapitulace
 • výplatní pásky (elektronické)
 • převodní příkazy pro mzdy a příslušné odvody
 • evidence srážek z mezd
 • správa e-neschopenky
 • legislativních změny operativně zapracovávány do ekonomického a mzdového sw

Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

 • Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence dle dohody, konkrétní situace a potřeby. Příslušné výstupy a výkazy odpovídají potřebnému rozsahu jako u běžně vedené agendy.

Zpracování daňových přiznání

Měsíčně/čtvrtletně

 • vyhotovení řádných i dodatečných přiznání k DPH, souhrnné hlášení k DPH, kontrolní hlášení DPH

Ročně

 • vyhotovení přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh pro instituce sociálního a zdravotního pojištění
 • vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně roční účetní závěrky
 • vyhotovení přiznání k dani silniční
 • ostatní daňová přiznání dle dohody

Zastupování klientů a komunikace s úřady

 • na základě zplnomocnění zastupování klientů při kontrolách a při komunikaci s úřady

Účetní a daňové poradenství

 • odborné konzultace a poradenství k běžným i mimořádným účetním a daňovým problémům

On-line komunikace

 • příjem on-line podkladů pro zpracování účetních či mzdových agend prostřednictvím e-mailu, poskytování on-line elektronických informací a výstupů z účetní a mzdové agendy prostřednictvím e-mailu

ULEHČETE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

KONTAKTUJTE MĚ A PŘENECHEJTE STAROSTI S ÚČETNICTVÍM PROFESIONÁLOVI

KONTAKTUJTE MĚ