Kompletní účetní služby pro podnikatelskou klientelu

Outsourcing ekonomických, mzdových a daňových agend je moderní a stále hojněji využívanou formou snižování nákladů, zajištění kvalitních informací a minimalizace rizik.

Specializuji se především na poskytování komplexních cenově dostupných služeb pro širokou podnikatelskou klientelu. Cílem je zbavit klienty všech starostí s nezbytnou účetní agendou a ušetřit jim tak čas pro výkon jejich hlavní činnosti. Snažím se proto vyjít svým klientům maximálně vstříc a vytvořit takové podmínky, které jim budou nejvíce vyhovovat a zaručovat minimum starostí.

Zpracováním účetnictví a vedením daňové evidence včetně vedení mezd se zabývám již od roku 2000. Vzhledem k dlouhodobé praxi a také značné různorodosti mé klientely (od firem výrobních, stavebních, organizací v oblasti služeb atd. až po drobné živnostníky) je možno říci, že mé zkušenosti s vedením účetních agend jsou v současné době značné, a že jsem schopna i přes složitost neustále měněných předpisů v účetní i daňové oblasti zpracovat účetnictví ke spokojenosti všech mých klientů současných i budoucích.

Účtuji v Pohodě

Pro účetní služby využívám nejznámější účetní program POHODA, který splňuje všechny požadavky na kvalitní zpracování účetní agendy pro soukromou i podnikatelskou klientelu.

Kompletní účetní agenda

V rámci vedení účetnictví zpracovávám veškeré účetní agendy tak, aby plně odpovídaly zákonu o účetnictví, daňovým zákonům a všem dalším souvisejícím předpisům. U průběžného vedení účetní agendy je možno sledovat, společně se zákazníkem, vývoj jeho hospodářského výsledku, aby mohl včas zareagovat a s mou pomocí v rámci zákonných možností tento hospodářský výsledek optimalizovat podle svých představ.

Zpracování účetnictví zajišťuji komplexně včetně styku se všemi orgány státní správy (finančním úřadem, orgány sociálního a zdravotního pojištění). Na zákazníkovi zůstává v podstatě jen povinnost včasného předávání úplných a správných podkladů. On-line komunikace je v současné době zákazníky hojně preferována.

Podklady přijímám jak v elektronické podobě, tak i tištěné, zasílané poštou či předávané osobně. Veškeré výstupy, přehledy a tabulky obdržíte v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo v tištěné formě.

Smlouva o spolupráci

Pokud byste se i Vy chtěli stát mým zákazníkem, je naprostou samozřejmostí, uzavření smlouvy o vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy.

Ta může být na Vaše přání a po vzájemné dohodě upravena. Nedílnou součástí smlouvy je i záruka, že za chyby, které vzniknou mým zaviněním, odpovídám v plné míře.

CO ŘÍKAJÍ NA MÉ SLUŽBY KLIENTI

Klienti mé společnosti jsou z různých oblastí lidské produkce (jak fyzické, tak i právnické osoby podnikající v rozličných oborech).

 • výrobní činnost
 • obchodní činnost
 • realitní činnost
 • reklamní činnost
 • pohostinská činnost
 • IT činnost
 • Produkční a umělecké činnosti

Miroslav Kratochvíl, jednatel

www.tremco-illbruck.com

Pro vedení společnosti je důležitá důvěra v člověka, který zodpovídá za účetní a daňovou oblast. Na Evu Kalousovou, která v naší firmě zastávala 9 let funkci hlavní účetní, jsem se mohl plně spolehnout. V průběhu naší spolupráce jsem se přesvědčil o jejím vysoce profesionálním, zodpovědném a velmi aktivním přístupu k práci, která v naší společnosti obnáší celou škálu různorodých a atypických situací, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Děkuji za mimořádné výkony a velmi příjemnou spolupráci.

Karel Beneš, BRAZDIM.NET

www.brazdim.net

Rád bych poděkoval za profesionální přístup v rámci vedení účetní agendy pro mou společnost a velmi příjemné komunikování. Oceňuji vysokou úroveň poskytovaných služeb, která mi při mém vysokém pracovním nasazení šetří čas a čas jsou peníze.

Alena Ammerová

www.aa-materialy.cz

Paní Eva Kalousová, je velmi spolehlivá a operativní, vždy dobře poradí a navrhne řešení. Spolupráce s ní je velmi příjemná.

DJ Wich (Tomáš Pechlák)

www.djwich.com

S paní Kalousovou spolupracuji již nějakých 20 let. Její práce je vždy pečlivá a v souladu s aktuálními zákony a vyhláškami. Cením si její vstřícnosti a píle. Mohu vřele doporučit.

Ebaque Czech Republic, s.r.o.

Paní Kalousová a její tým dělá pro naši společnost řadu let účetní servis a jsme maximálně spokojeni. Můžeme se vždy spolehnout na perfektně zpracovanou agendu a kvalitní výstupy. Její odborné rady nám pomáhají i při řešení různých nestandardních účetních a daňových situacích a vždy jsme nalezli cestu při řešení těchto složitých případů.
Paní Eva Kalousová je pro nás nepostradatelný článek pro perfektní chod naší kanceláře. Je vždy ochotná, pečlivá, trpělivá a komunikativní.
Můžeme rozhodně doporučit a děkujeme velice za příjemnou spolupráci.

MUDR. Janka Ténaiová

https://nrpzs.uzis.cz

Ráda bych poděkovala paní Kalousové za dlouholetou a velmi příjemnou spolupráci, se kterou jsem maximálně spokojená po všech stránkách. Paní Eva Kalousová pro mě zajišťuje účetnictví pro s.r.o., daňovou evidenci pro fyzickou osobu lékaře a dále mzdovou agendu. Mohu vřele doporučit.

ULEHČETE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

KONTAKTUJTE MĚ A PŘENECHEJTE STAROSTI S ÚČETNICTVÍM PROFESIONÁLOVI

KONTAKTUJTE MĚ
Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

Sociální pojištění
 • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní: 2.944 Kč.
 • OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší: 1.178 Kč.

Zdravotní pojištění

 • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní: 2.722 Kč.
 • OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší: neplatí se.
Nová
Paušální daň od 1.1.2023

Paušální daň od 1.1.2023

Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6 208 Kč. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Poplatníci, kteří již vstoupili do paušálního režimu, by si tak měli změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši od ledna 2023. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu. Další informace, související s navrženou novelou institutu paušální daně, která je nyní v legislativním procesu, budou zveřejněny na webu Finanční správy po vydání novely zákona ve Sbírce zákonů.