Kompletní účetní služby pro podnikatelskou klientelu

Outsourcing ekonomických, mzdových a účetních agend je moderní a stále hojněji využívanou formou snižování nákladů, zajištění kvalitních informací a minimalizace rizik.

Specializuji se především na poskytování komplexních cenově dostupných služeb pro širokou podnikatelskou klientelu. Cílem je zbavit klienty všech starostí s nezbytnou účetní agendou a ušetřit jim tak čas pro výkon jejich hlavní činnosti. Snažím se proto vyjít svým klientům maximálně vstříc a vytvořit takové podmínky, které jim budou nejvíce vyhovovat a zaručovat minimum starostí.

Zpracováním účetnictví a vedením daňové evidence včetně vedení mezd se zabývám již od roku 2000. Vzhledem k dlouhodobé praxi a také značné různorodosti mé klientely (od firem výrobních, stavebních, organizací v oblasti služeb atd. až po drobné živnostníky) je možno říci, že mé zkušenosti s vedením účetních agend jsou v současné době značné, a že jsem schopna i přes složitost neustále měněných předpisů v účetní i daňové oblasti zpracovat účetnictví ke spokojenosti všech mých klientů současných i budoucích.

Poskytované služby:

 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Vedení mzdové a personální agendy
 • Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • Zastupování klientů a komunikace s úřady
 • Účetní poradenství
 • On-line komunikace (příjem elektronických podkladů a poskytování elektronických výstupů, komunikace přes e-mail) a další služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení účetnictví pro právnické osoby a fyzické osoby (Běžné účetní výstupy: hlavní kniha, obratová předvaha, účetní deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty…)
 • vedení daňové evidence pro OSVČ (Běžné výstupy DE: Výkaz příjmů a výdajů, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků…)
 • zpracování záznamní povinnosti, podkladů pro přiznání k DPH,
 • zpracování Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení
 • správa datových schránek
 • ostatní daňové a statistické výkaznictví v souladu s platnou legislativou
 • průběžná inventarizace účtů
 • operativní a průběžné řešení problémů
 • roční řádné i mimořádné účetní uzávěrky pro fyzické a právnické osoby
 • podklady pro zápisy z valných hromad

Vedení mzdové a personální agendy

 • zavádění a vedení personální evidence
 • vyhotovení vzorového dokumentu pro pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy a dohody, mzdové výměry, dohody o hmotné zodpovědnosti, ostatní dokumenty dle zákoníku práce)
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
 • měsíční výpočty mezd
 • zpracování měsíčních přehledů pro příslušné úřady (OSSZ/ZP)
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování daně fyzických osob vybírané srážkou
 • mzdové měsíční výstupy a rekapitulace
 • výplatní pásky (elektronické)
 • převodní příkazy pro mzdy a příslušné odvody
 • evidence srážek z mezd
 • správa e-neschopenky
 • legislativních změny operativně zapracovávány do ekonomického a mzdového sw

Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

 • Zpětné rekonstrukce účetnictví a daňové evidence dle dohody, konkrétní situace a potřeby. Příslušné výstupy a výkazy odpovídají potřebnému rozsahu jako u běžně vedené agendy.

Zastupování klientů a komunikace s úřady

 • na základě zplnomocnění zastupování klientů při kontrolách a při komunikaci s úřady

Účetní  poradenství

 • odborné konzultace a poradenství k běžným i mimořádným účetním problémům

On-line komunikace

 • příjem on-line podkladů pro zpracování účetních či mzdových agend prostřednictvím e-mailu, poskytování on-line elektronických informací a výstupů z účetní a mzdové agendy prostřednictvím e-mailu

 

Účtuji v Pohodě

Pro účetní služby využívám nejznámější účetní program POHODA, který splňuje všechny požadavky na kvalitní zpracování účetní agendy pro soukromou i podnikatelskou klientelu.

Kompletní účetní agenda

V rámci vedení účetnictví zpracovávám veškeré účetní agendy tak, aby plně odpovídaly zákonu o účetnictví, daňovým zákonům a všem dalším souvisejícím předpisům. U průběžného vedení účetní agendy je možno sledovat, společně se zákazníkem, vývoj jeho hospodářského výsledku, aby mohl včas zareagovat a s mou pomocí v rámci zákonných možností tento hospodářský výsledek optimalizovat podle svých představ.

Zpracování účetnictví zajišťuji komplexně včetně styku se všemi orgány státní správy (finančním úřadem, orgány sociálního a zdravotního pojištění). Na zákazníkovi zůstává v podstatě jen povinnost včasného předávání úplných a správných podkladů. On-line komunikace je v současné době zákazníky hojně preferována.

Podklady přijímám jak v elektronické podobě, tak i tištěné, zasílané poštou či předávané osobně. Veškeré výstupy, přehledy a tabulky obdržíte v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo v tištěné formě.

Smlouva o spolupráci

Pokud byste se i Vy chtěli stát mým zákazníkem, je naprostou samozřejmostí, uzavření smlouvy o vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy.

Ta může být na Vaše přání a po vzájemné dohodě upravena. Nedílnou součástí smlouvy je i záruka, že za chyby, které vzniknou mým zaviněním, odpovídám v plné míře.

CO ŘÍKAJÍ NA MÉ SLUŽBY KLIENTI

Klienti mé společnosti jsou z různých oblastí lidské produkce (jak fyzické, tak i právnické osoby podnikající v rozličných oborech).

 • výrobní činnost
 • obchodní činnost
 • realitní činnost
 • reklamní činnost
 • pohostinská činnost
 • IT činnost
 • Produkční a umělecké činnosti

Miroslav Kratochvíl, jednatel

www.tremco-illbruck.com

Pro vedení společnosti je důležitá důvěra v člověka, který zodpovídá za účetní a daňovou oblast. Na Evu Kalousovou, která v naší firmě zastávala 9 let funkci hlavní účetní, jsem se mohl plně spolehnout. V průběhu naší spolupráce jsem se přesvědčil o jejím vysoce profesionálním, zodpovědném a velmi aktivním přístupu k práci, která v naší společnosti obnáší celou škálu různorodých a atypických situací, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Děkuji za mimořádné výkony a velmi příjemnou spolupráci.

Karel Beneš, BRAZDIM.NET

www.brazdim.net

Rád bych poděkoval za profesionální přístup v rámci vedení účetní agendy pro mou společnost a velmi příjemné komunikování. Oceňuji vysokou úroveň poskytovaných služeb, která mi při mém vysokém pracovním nasazení šetří čas a čas jsou peníze.

Alena Ammerová

www.aa-materialy.cz

Paní Eva Kalousová, je velmi spolehlivá a operativní, vždy dobře poradí a navrhne řešení. Spolupráce s ní je velmi příjemná.

DJ Wich (Tomáš Pechlák)

www.djwich.com

S paní Kalousovou spolupracuji již nějakých 20 let. Její práce je vždy pečlivá a v souladu s aktuálními zákony a vyhláškami. Cením si její vstřícnosti a píle. Mohu vřele doporučit.

Ebaque Czech Republic, s.r.o.

Paní Kalousová a její tým dělá pro naši společnost řadu let účetní servis a jsme maximálně spokojeni. Můžeme se vždy spolehnout na perfektně zpracovanou agendu a kvalitní výstupy. Její odborné rady nám pomáhají i při řešení různých nestandardních účetních a daňových situacích a vždy jsme nalezli cestu při řešení těchto složitých případů.
Paní Eva Kalousová je pro nás nepostradatelný článek pro perfektní chod naší kanceláře. Je vždy ochotná, pečlivá, trpělivá a komunikativní.
Můžeme rozhodně doporučit a děkujeme velice za příjemnou spolupráci.

MUDR. Janka Ténaiová

https://nrpzs.uzis.cz

Ráda bych poděkovala paní Kalousové za dlouholetou a velmi příjemnou spolupráci, se kterou jsem maximálně spokojená po všech stránkách. Paní Eva Kalousová pro mě zajišťuje účetnictví pro s.r.o., daňovou evidenci pro fyzickou osobu lékaře a dále mzdovou agendu. Mohu vřele doporučit.

ULEHČETE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

KONTAKTUJTE MĚ A PŘENECHEJTE STAROSTI S ÚČETNICTVÍM PROFESIONÁLOVI

KONTAKTUJTE MĚ