Cena je stanovena individuálně v závislosti na množství a typu zpracovávaných dokladů, jejich složitosti a dle rozsahu poskytovaných služeb. Cenu lze stanovit paušálně na základě vzájemné dohody s klientem nebo je stanovena sazbou za účetní zápis/položku. U daňové evidence dle počtu účetních dokladů a účetních položek peněžního/nepeněžního deníku.

*Položkou se v účetnictví rozumí účetní zápis, jedna položka (řádek) účetního deníku.

*Účetním dokladem se v daňové evidenci se rozumí faktura vydaná, faktura přijatá. Položkou peněžního deníku řádek bankovního výpisu, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, zjednodušený daňový doklad. Položkou nepeněžního deníku interní účetní doklad.

Minimální cena za vedení účetní agendy nebo daňové evidence u měsíčních plátců DPH činí 2 000,00 Kč/měsíc, u neplátců DPH  1 000,00 Kč/měsíc.

 

ÚČETNICTVÍ
Cena za položku (účetní řádek)

   DAŇOVÁ EVIDENCE
  Cena za položku/ účetní doklad

Neplátce DPH

22,00 Kč

 15,00 Kč

Plátce DPH

28,00 Kč

 21,00 Kč

MZDY A PERSONALISTIKA

Výpočet mzdy – DPP

                                                                                       od 200,00 Kč

Výpočet mzdy – HPP, DPČ

                                                                                       300,00 Kč

Mzda s exekucí

                                                                                      400,00 Kč

Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou

                                                                                      300,00 Kč

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

                                                                                      300,00 Kč

Roční zúčtování daně (zaměstnanec)

                                                                                      200,00 Kč

Přihlášení/Odhlášení zaměstnance z evidence OSSZ,ZP

                                                                                      200,00 Kč

Přihlášení/Odhlášení zaměstnance z evidence ÚP

                                                                                      500,00 Kč

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH, PORADENSTVÍ

Zastupování klienta při kontrolách ve veškerých záležitostech před FÚ, ZP, OSSZ, ÚP

                              500,00 Kč / hod

Poradenství účetní

                               od 600 Kč / hod

Zpracování statistických výkazů

                        od 300,00 Kč/výkaz

OSTATNÍ SLUŽBY

Správa datové schránky

                             od 200 Kč / měsíc

Administrativní práce

                               300,00 Kč / hod

Účetní práce

                               600,00 Kč / hod

Rekonstrukce účetnictví

                                    cena dohodou

Příplatek za zpracování záznamní povinnosti a podkladů k přiznání k DPH, KH při dodání podkladů po termínu

                           od 200,00 Kč / den

Záznamní povinnost a podklady pro přiznání  k DPH

                                        500,00 Kč

Souhrnné hlášení 

                                         300,00 Kč

Kontrolní hlášení 

                                         500,00 Kč

Přiznání k dani silniční

                                    od 500,00 Kč

Podklady k přiznání k DPFO

                                od 1 000,00 Kč

Účetní výkazy  a podklady k přiznání DPPO

                                 od 4 000,00 Kč

ULEHČETE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

KONTAKTUJTE MĚ A PŘENECHEJTE STAROSTI S ÚČETNICTVÍM PROFESIONÁLOVI

KONTAKTUJTE MĚ