Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

Minimální zálohy OSVČ v roce 2023

Sociální pojištění
  • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní: 2.944 Kč.
  • OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší: 1.178 Kč.

Zdravotní pojištění

  • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní: 2.722 Kč.
  • OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší: neplatí se.
Nová platba pojistného u OBZP činí 2 336 Kč!
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2023 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 17 300,- Kč. Nová výše platby pojistného činí 2 336 Kč.
Nezapomeňte, že splatnost nové výše pojistného u OBZP a záloh u OSVČ je poprvé za měsíc leden 2023 a je potřebné ji uhradit nejpozději do 8. února 2023, kdy musí být částka pojistného připsána na příslušný účet zdravotní pojišťovny.

Záloha paušální daň 2023

Záloha na paušální daň 2023 je 6.208 Kč měsíčně v 1.pásmu.
Tato částka se skládá z:
  • minimálního zdravotního pojistného ve výši 2.722 Kč,
  • minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 % ve výši 3.386 Kč a
  • daně z příjmů ve výši 100 Kč.
 Ve 2.daňovém pásmu je částka 16.000 Kč a ve 3. pásmu 26.000 Kč
Komu se záloha zasílá
Záloha na paušální daň se zasílá na účet místně příslušného finančního úřadu.

ULEHČETE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

KONTAKTUJTE MĚ A PŘENECHEJTE STAROSTI S ÚČETNICTVÍM PROFESIONÁLOVI

KONTAKTUJTE MĚ